Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0926 - Realització Audiovisual I

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

45%

Projectes

40%

Presentacions orals i pòsters

15%

Criteris de superació

a) La nota mínima exigida perquè l'estudiant o estudianta supere l'assignatura és un 5 sobre 10 en total, com a mitjana ponderada entre teoria i pràctica

b) Per a considerar presentat a un estudiant o estudianta cal:

- Desenvolupar i entregar de les proves (amb un màxim de quatre faltes d'assistència a sessions de teoria, incloent-hi el seminari).

- Realització i entrega dels treballs pràctics (amb un màxim de dues faltes d'assistència a sessions de pràctiques).

c) En segona convocatòria és recuperable qualsevol de les proves o treballs que, en primera convocatòria, hagueren suposat tenir la qualificació de l'assignatura com a suspesa o no presentada.