Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0913 - Empreses de Comunicació

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

A continuació s'exposen les línies generals del programa d'assignatura, el qual estarà subjecte a possibles canvis en funció de les característiques del grup d'estudiants i estudiantes que la cursen i de l'evolució del mateix escenari de les empreses que componen el teixit empresarial comunicatiu.

Introducció

Tema 1: Empresa i empresari de la comunicació

1.1 Concepte d'empresa i concepte d'empresari

1.2 Tipus d'empreses de comunicació. 


1.3 La responsabilitat social en les empreses de comunicació

Tema 2: Dimensió jurídica de l'empresa de comunicació

2.1 Elements jurídics de l'empresa

2.2 Empresari individual versus empresari social

2.3 Agrupacions i unions d'empreses

2.4 Organització de les societats mercantils

2.5 Concurs de creditors

Tema 3: Entorn econòmic

3.1 
Economia circular 

3.2 L'activitat econòmica: producció, renda i despesa

3.3 Els mercats: de productes, de treball i de capitals

3.4 El sistema de preus: l'oferta i la demanda

3.5 Objectius econòmics: el creixement, l'atur, la inflació, el dèficit, politica fiscal i monetaria

Tema 4: La comunicació i el mercat

4.1 Anàlisi i mesurament de la demanda

4.2 Anàlisi de la producció i els costos

4.3 Els preus de mercat i la comunicació

Tema 5: El sistema fiscal

5.1 Principis de la imposició

5.2 Introducció al sistema fiscal espanyol

5.3 Principals impostos en el sistema fiscal espanyol. Característiques

Tema 6: Teories de l'organització empresarial

6.1 Introducció. L'estructura de les organitzacions

6.2 Tipus d'estructures organitzatives en les empreses de comunicació

Tema 7: La presa de decisions

7.1 La decisió empresarial

7.2 Els objectius

7.3 Planificació i control de gestió


TEMARI DE PRÀCTIQUES

-PRÀCTIQUES TIPUS A: PROJECTE SIMULACIÓ DE LA CREACIÓ D'UNA EMPRESA:

PLA DE CREACIÓ D'UNA EMPRESA I

-PRÀCTIQUES TIPUS B: SEGUIMENT DE MITJANS, Investigació sobre aspectes del temari de teoría en les empreses de comunicació