Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0937 - Anàlisi i Promoció de la Igualtat de Gènere en l'Àmbit Laboral

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

18,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 43,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35,3
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEA-05 Capacitat per a comprendre la relació entre processos socials i la dinàmica de les relacions laborals. 

CED-05 Capacitat per a utilitzar els conceptes  i continguts bàsics de la sociologia del treball i de les tècniques d'investigació social

CED-11 -verde- Capacitat per a analitzar i definir els objectius de les -/verde sociolaborals.

CED-12 -verde- Capacitat per a definir i implementar els paràmetres d'una -/verde- auditoria sociolaboral.

CEP-06 Capacitat per a participar en l'elaboració i disseny d'estratègies organitzatives i desenvolupar l'estratègia de recursos humans de l'organització.

CEP-07 Capacitat per a aplicar tècniques i prendre decisions en matèria de gestió de recursos humans (política retributiva, de selecció...).

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Capacitat d'organització i planificació.

Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

Coneixement i comprensió de la situació socioeconòmica i laboral de les dones en l’àmbit autonòmic, estatal i mundial.

Coneixement de les tendències emergents i dels principals debats oberts al seu entorn.

Coneixement de les principals perspectives teòriques en l’estudi del treball i la vida social des d’una perspectiva de gènere.

Capacitat per a extraure conclusions que orienten la seua pràctica professional i els permeten assajar propostes innovadores

Capacitat per a comprendre la importància del gènere i del treball en els processos de desigualtat social.

Capacitat per a analitzar les polítiques publiques en matèria d’igualtat de gènere.

Capacitat per a analitzar els processos de construcció d’identitats de gènere i els models de relació entre homes i dons en la societat actual.