SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

SDI011 - Metodologies de Disseny

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

2
Crèdits

SDI012 - Esbossos de Disseny Industrial

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

2
Crèdits

SDI013 - Electrònica Bàsica

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

2
Crèdits

SDI014 - Complements de Disseny Mecànic

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

2
Crèdits

SDI111 - Treball d'Innovació i Disseny

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

2
Crèdits

SDI112 - Innovació i Patents

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

3
Crèdits

SDI113 - Disseny Conceptual Assistit per Ordinador

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

3
Crèdits

SDI122 - Disseny Assistit per Ordinador I

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

3
Crèdits

SDI123 - Enginyeria Assistida per Ordinador I

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

3
Crèdits

SDI124 - Fabricació assistida per ordinador I

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

3
Crèdits

SDI125 - Gestió del Disseny i Fabricació

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

2
Crèdits

SDI131 - Disseny Assistit per Ordinador II

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

3
Crèdits

SDI132 - Enginyeria Assistida per Ordinador II

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

3
Crèdits

SDI133 - Fabricació Assistida per Ordinador II

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

3
Crèdits

SDI212 - Nous Materials i Processos

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

2
Crèdits

SDI213 - Ecodisseny

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

2
Crèdits

SDI214 - Fabricació Sostenible

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

3
Crèdits

SDI313 - Disseny de Mecanismes

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

2
Crèdits

SDI314 - Seguretat i Ergonomia de Màquines

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

2
Crèdits

SDI324 - Automatització de Màquines

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

4
Crèdits

SDI413 - Treball de Final de Màster Professional

Curs 2 - Semestre 1 - Projecte final

15
Crèdits

SDI414 - Treball de Final de Màster Investigació

Curs 2 - Semestre 1 - Projecte final

15
Crèdits

SDI415 - Pràctiques Externes

Curs 2 - Semestre 1 - Pràctiques

12
Crèdits
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16