Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

43 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 105
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG11 - Desenvolupar un aprenentatge autònom en relació amb els continguts propis dels estudis per a la pau, els conflictes i el desenvolupament.

CG12 - Seleccionar estratègies per a transformar conflictes per mitjans pacífics.

CG13 - Fer propostes creatives i prendre decisions en la transformació pacífica dels conflictes.

E06 - Aplicar de forma organitzada els coneixements adquirits en els estudis de pau, conflictes i desenvolupament.

E09 - Comparar les principals aportacions teòric-pràctiques aplicades en els estudis interdisciplinaris de pau, conflictes i desenvolupament.

Resultats d'aprenentatge

- 4.5 Practicar, aprofitant la diversitat de gènere i el context intercultural de la procedència dels propis estudiants, capacitats de convivència i intercomunicació entre les diferents creences i cultures, i la reconstrucció col•lectiva dels mínims ètics compartits.

- 3.6 Capacitar en habilitats per a l'establiment del diàleg intercultural i interreligiós.