Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

43 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 105
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Comprender las teorías de los estudios de paz, conflictos y desarrollo para poder analizarlas desde una perspectiva crítica y creativa

CG02 - Organizar la información trabajada sobre los estudios de paz, conflictos y desarrollo de acuerdo con las metodologías profesionales y de investigación propias de estos estudios

CG03 - Resolver problemas a través de una aplicación de los medios de la transformación pacífica de conflictos

CG04 - Evaluar procesos de transformación pacífica de los conflictos

CG09 - Razonar críticamente sobre las teorías entorno a los estudios de paz, conflictos y desarrollo

CG11 - Desarrollar un aprendizaje autónomo en relación con los contenidos propios de los estudios para la paz, los conflictos y el desarrollo

CG13 - Hacer propuestas creativas y tomar decisiones en la transformación pacífica de los conflictos

E01 - Interpretar las corrientes de pensamiento de los estudios de paz, conflictos y desarrollo que permitan adoptar un posicionamiento crítico, igualitario, abierto y flexible

E07 - Transmitir y enseñar los contenidos de los estudios de paz, conflictos y desarrollo de acuerdo con los presupuestos de la filosofía para la paz y de la transformación pacífica de los conflictos

E08 - Contrastar las diferentes perspectivas historiográficas en el marco de los estudios de paz, conflictos y desarrollo sobre momentos de paz y situaciones de conflicto en diversos periodos y contextos

E09 - Comparar las principales aportaciones téorico-prácticas aplicadas en los estudios interdisciplinares de paz, conflictos y desarrollo

E10 - Analizar los hechos históricos desde una perspectiva científica de los estudios interdisciplinares de paz, conflictos y desarrollo

Resultats d'aprenentatge

- 4.7 Promocionar la simulació de conflictes entre països en conflicte amb la participació directa dels estudiants d'aquests països, i entrenar en les alternatives pacífiques als conflictes armats que els propis estudiants han sofert.

- 4.6 Promoure destreses de transformació pacífica de conflictes interpersonals aprofitant la complexitat de la comunitat internacional d'estudiants que formen part del programa.

- 4.3. Exercitar en el maneig de bases de dades bibliogràfiques relatives a la pau, cooperació al desenvolupament i estudis dels conflictes, així com de les principals revistes internacionals sobre el tema, de la majoria de les quals estem dotats en la Biblioteca d'aquesta Universitat i del Centre Internacional Bancaixa per a la Pau i el Desenvolupament.

- 4.1. Entrenar per a l’anàlisi crítica de textos relatius a la pau, els conflictes i la cooperació al desenvolupament, i el contrast amb les propostes dels drets humans, les resolucions de l'ONU i l'esperit de la UNESCO.

- 3.7 Desenvolupar habilitats de comunicació des de les bases de la cultura de la pau i la interculturalitat tant en l'àmbit interpersonal com en el dels discursos públics.

- 3.6 Capacitar en habilitats per a l'establiment del diàleg intercultural i interreligiós.

- 3.3. Donar competències per a l'anàlisi dels principals instruments de diagnòstic de la situació mundial, amb especial èmfasi en les zones o poblacions caracteritzades per la pobresa, la marginació i l'exclusió.

- 3.2. Capacitar per a analitzar i utilitzar críticament les diferents maneres de regulació de conflictes per mitjans pacífics, a través de la potenciació de les competències de les parts implicades i el reconeixement intercultural, tant en el marc interpersonal com en els contextos estatals i mundials.

- 2.8 Estudiar les diferents tendències conceptuals de tècniques de comunicació interpersonal i intercultural, des de les formes més humanes fins a les més mediatitzades.

- 2.7. Estudiar, des de la Filosofia per a la Pau, els mínims ètics compartits per les diferents cultures i creences per establir procediments de diàleg intercultural.

- 2.3 Conèixer els principals instruments de les institucions internacionals com l'ONU i les seves agències que diagnostiquen el repartiment de recursos mundials i la pobresa, marginació i exclusió.

- 2.2 Conèixer les principals escoles internacionals de resolució, gestió i transformació dels conflictes per mitjans pacífics, des de l'àmbit interpersonal als àmbits de governabilitat estatal i mundial.