Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Presentacions orals i pòsters

30%

Assistència i participació

30%

Criteris de superació

A) Nota mínima de cadascuna de les proves o globalment que s'exigeix a l'alumnat per superar l'assignatura.

  • Assistència i participació en exercicis i fòrums: 1,5/3
  • Presentació oral i treball escrit sobre la lectura d'un article d'entre els proposats al programa: 1,5/3
  • Presentació oral i treball escrit sobre l'anàlisi d'un text d'entre els proposats al llarg del curs: 2/4
  • Nota mínima per superar l'assignatura: 5/10

B) Proves estrictament necessàries perquè l'estudiant es consideri presentat en una convocatòria.

  • Treball sobre la lectura d'un article d'entre els proposats al programa
  • Treball sobre l'anàlisi d'un text d'entre els proposa