Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

50%

Presentacions orals i pòsters

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Criteris de superació

Les proves d’avaluació de l'assignatura són obligatòries per a que l’estudiant puga superar l’assignatura. Per a poder aprovar l'assignatura, serà requisit obtindre una puntuació mínima de 4 en cada activitat

La qualificació de l’assignatura vindrà donada aplicant el percentatge de ponderació corresponent.

La qualificació “No presentat” suposa no presentar-se a cap de les activitats d’avaluació i/o no assistir a les pràctiques presencials.

Si l'assignatura no se supera en primera convocatòria, se recuperarà refent les activitats que no s'hagen superat.