Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1527 - Filosofia Política: Teoria de la Democràcia

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Presentacions orals i pòsters

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació


L’alumnat ha de presentar i superar cadascuna de les parts de l’avaluació amb un 50% de la nota perquè es puga fer el sumatori de les proves i considerar-lo com a presentat en una convocatòria.

[Desenvolupament d’un treball grupal] L’alumnat desenvoluparà individualment una lectura i ressenya d’una monografia o assaig en l’àmbit de la filosofia política, dins dels temes proposats pel professorat. Depenent de la ràtio, durant la primera setmana es formaran els grups de treball que utilitzaran el contingut de les ressenyes per a fer un treball tots junts sobre el tema o autor o autora proposat. El treball ha d'entregar-se en l’Aula Virtual dins del període establit i, posteriorment, s’indicarà el dia en què han de portar-lo a l’aula en paper i sense nom, només amb DNI com a identificació, perquè es treballe en la part pràctica. El treball s’ha d’entregar en la data establida pel professorat, seguint les indicacions proporcionades [2 punts].


[Presentació pedagògica] En l’aula es desenvoluparà un treball de correcció per pars dels treballs (companys i companyes) i també una presentació i discussió pública d’aquest. Així, es donarà a conèixer als companys i companyes nous coneixements, així com es podrà resoldre dubtes sobre els temes. Les presentacions han de realitzar-se utilitzant suport pedagògic [2 punts].


[Examen escrit] L’examen escrit constarà de sis preguntes breus de desenvolupament, cinc d’elles relacionades amb el temari teòric i una amb el pràctic i seminaris [6 punts].

- Es considerarà no presentat quan l'alumnat no s'haja presentat a l'examen.

- L'examen és recuperable en la resta de convocatòries del curs. Les altres activitats no són recuperables i es duran a terme al llarg del període en què s'imparteix la docència. En la segona convocatòria es guardarà la nota de la primera convocatòria.