Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1526 - Literatura Comparada

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Presentacions orals i pòsters

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

La nota mínima per a aprovar l'assignatura serà 5 sobre 10 com a mitjana entre els tres tipus d'avaluació proposats en l'apartat corresponent.

L'examen és recuperable en la resta de convocatòries del curs.

Les altres activitats no són recuperables i es duran a terme exclusivament al llarg del semestre en què s'imparteix la docència. En la segona convocatòria es guardarà la nota de la primera convocatòria.

Es considerarà com a "No presentat o no presentada" a l'alumnat que no realitze l'examen escrit.