Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1519 - Fonts Grecollatines en la Literatura

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 55
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E01 - Consciència crítica de la relació entre els esdeveniments i processos actuals i el passat

E07 - Coneixement, comprensió i capacitat d’anàlisi dels processos històrics i socioculturals

E11 - Habilitat per a transmetre i ensenyar de forma organitzada els coneixements adquirits

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G09 - Coneixement d’altres cultures i costums

G11 - Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat

Resultats d'aprenentatge

Valorar les cultures grega i llatina clàssiques com a fonts de les diverses cultures europees

Ser capaç d’identificar els períodes de la cultura clàssica a través dels seus fenòmens literaris i culturals

Desenvolupar una capacitat crítica d’anàlisi dels fenòmens culturals i literaris de l’Antiguitat clàssica des d’una perspectiva actual

Demostrar la configuració d’Europa com a àmbit de diversitat cultural a partir del període clàssic

Adquirir la capacitat d’analitzar elements culturals relacionats amb el passat grecollatí

Adquirir destreses pedagògiques per a la transmissió dels coneixements de les fonts grecollatines