Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1220 - Sistemes d'Informació en les Administracions Públiques

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE21 - Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC).

CG2 - Capacitat de gestió de la informació.

CG7 - Informàtica relativa a la gestió i administració pública.

Resultats d'aprenentatge

RAINF27 Capacitat per a aplicar els mètodes i tècniques de seguretat i privacitat de la informació electrònica en la gestió i administració pública.

RAINF26 Capacitat per a gestionar i millorar els instruments d’administració electrònica.

RAINF25 Contribuir a l’anàlisi i desenvolupament d’aplicacions informàtiques per a la gestió i administració pública.

RAINF24 Manejar programes informàtics aplicats a la investigació social i a la gestió i administració pública.

RAINF23 Utilitzar les aplicacions de les tecnologies existents per a l’anàlisi de dades i la presa de decisions (OLAP, Data Mining, etc.).

RAINF22 Dissenyar bases de dades complexes amb la generació dels esquemes conceptuals i lògics, aplicació de les regles de normalització, i ús de procediments d’optimització d’emmagatzematge en el disseny de taules.

RAINF21 Editar documents de text de complexitat alta, incloent-hi macroinstruccions, i gestionar fulls de càlcul per mitjà de funcions i macroinstruccions.