Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1218 - Poders i Organització Territorial de l'Estat

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

48 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE3 - Comprendre i utilitzar l’estructura de les institucions polítiques

CG11 - Resolució de problemes.

CG1 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG9 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

RADC34 Analitzar les conseqüències d’una determinada configuració institucional en relació amb un entorn polític, econòmic i/o social donat i proposar, de manera bàsica, processos de transformació de les estructures.

RADC33 Analitzar la coherència dels judicis propis i aliens de forma argumentativa i valorar les seues implicacions i conseqüències en l’organització constitucional de l’Estat.

RADC32 Permetre la comprensió del funcionament dels diversos òrgans constitucionals i les funcions que desenvolupen així com l’estructura territorial del poder.

RADC31 Conèixer el marc legal de les institucions polítiques.