Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

 Lliçó 1. UNA NOCIÓ PRÈVIA DEL DRET CONSTITUCIONAL

El Dret Constitucional com a part del Dret Públic. El sorgiment històric del Dret Constitucional. El contingut del Dret Constitucional: normes materials. La definició formal del Dret Constitucional. El Dret Constitucional com a conjunt de normes jurídiques. El Dret Constitucional com a sistema de conceptes jurídics.

Lliçó 2. L'ESTAT COM A MARCO DEL DRET CONSTITUCIONAL

El concepte d'Estat com a concepte previ al Dret Constitucional. L'Estat com a forma específica d'organització. L'Estat com a ens territorial. Estat i Nació en el constitucionalisme: la població de l'Estat. El Poder de l'Estat: poder i sobirania. L'Estat com a ordenament jurídic.

Lliçó 3. LES FONTS DEL DRET CONSTITUCIONAL (I)

La Constitució com a font del Dret Constitucional. L'establiment de la Constitució: el poder constituent. El contingut de la Constitució. La supremacia de la Constitució. La reforma de la Constitució. La mutació constitucional.

Lliçó 4. LES FONTS DEL DRET CONSTITUCIONAL (II)

Fonts del Dret Constitucional diferents de la Constitució. La legislació com a font del Dret Constitucional. La jurisprudència com a font del Dret Constitucional. El costum, font de Dret Constitucional?

Lliçó 5. CONSTITUCIONALISME I SEPARACIÓ DE PODERS

L'organització dels poders de l'Estat com a tasca del Dret Constitucional. La separació de poders com a principi bàsic de l'Organització Constitucional. El Poder Legislatiu. El Poder Executiu. El Poder Judicial. La independència judicial. L'aplicació del Dret pels jutges. L'aplicació del principi de separació de poders: sistema presidencial i parlamentari. Sistemes mixtos.

Lliçó 6. EL DRET CONSTITUCIONAL COM GARANTIA DELS DRETS FONAMENTALS

Concepció filosòfica i concepció jurídica dels drets fonamentals. El contingut dels drets fonamentals: tipus. Drets de llibertat. Drets de participació o drets polítics. Drets socials. Drets de solidaritat o de la tercera generació. L'expressió jurídica dels drets fonamentals. Els subjectes dels drets fonamentals. Drets fonamentals i garanties institucionals. Els efectes de la protecció dels drets fonamentals: poders públics i tercers particulars. La garantia dels Drets Fonamentals. La reserva de Llei. Les vies d'acció dels ciutadans en defensa dels seus drets. Els límits dels Drets Fonamentals.

Lliçó 7. DEMOCRÀCIA I ESTAT CONSTITUCIONAL

Constitucionalisme i principi democràtic. La democràcia directa. La democràcia representativa. Eleccions i democràcia. Partits polítics, democràcia i Constitució. El concepte d'Estat democràtic de Dret.

Lliçó 8. LA CONSTITUCIÓ I L'ORDENACIÓ DE LA VIDA SOCIAL I ECONÒMICA

Constitucionalisme i relacions econòmiques. Intervencionisme estatal i autonomia contractual. Constitucionalisme social i drets de prestació. El tractament constitucional del dret de propietat. La direcció pública de l'economia.

Lliçó 9. DRET CONSTITUCIONAL I ORGANITZACIÓ TERRITORIAL

Centralització i descentralització com a alternatives constitucionals. L'estat centralitzat. La descentralització administrativa: l'autonomia local. La descentralització política. El model regional de descentralització política. El model federal i les seues variacions. Federalisme i sobirania. El model confederal.

Lliçó 10. LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓ

Defensa ordinària i defensa extraordinària de la Constitució. El control de constitucionalitat de les activitats dels poders públics. El control de constitucionalitat de les lleis: el control difús i el control concentrat. Els Tribunals Constitucionals. La defensa extraordinària de la Constitució: poders excepcionals i estats d'excepció. La suspensió dels drets fonamentals.

Lliçó 11. CONSTITUCIÓ I COMUNITAT INTERNACIONAL

Sobirania estatal i comunitat internacional. La protecció internacional dels Drets Humans. Constitució i integració en organitzacions supranacionals.