Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1141 - Medicina d'Urgències, Emergències i Malalt Crític

Curs 5 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Taller d'habilitats i simulació

20%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Criteris de superació

TIPUS DE PROVA

Ponderació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40

Memòries e informes de pràctiques

20

Resolució d’exercicis i problemes

20

Taller d’habilitats i simulació

20

TOTAL

100

 
 
S'exigirà una qualificació mínima de 60% en l'examen teòric tipus test amb 5 respostes per pregunta. Cada tres fallades restaria un punt al total d'encerts. La nota mínima seria de 3,6 punts (màxim de 6)

Es considera a més imprescindible per a aprovar l'assignatura aprovar la **ECOE, que suposa un 20% de la nota final, considerant per a aprovar una nota mínima d'1 i màxima de 2 punts.

La realització de les activitats addicionals ajudaria a pujar nota en el cas d'haver superat tant la part teòrica com a pràctica de l'examen. S'inclouen en aquest apartat la resolució d'exercicis i problemes en relació a les classes pràctiques, les classes teòriques i als seminaris. Cadascuna d'elles suposa un 10%, un total de 20%de la nota final (1 punt cadascuna d'elles).