SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

303 - Fonaments Físics de l'Enginyeria II

EM1008 - Física II

Reconeixement

903 - Fonaments Físics de l'Enginyeria

EM1008 - Física II

Reconeixement

AG1008 - Física II

EM1008 - Física II

Reconeixement

AG1808 - Física II

EM1008 - Física II

Reconeixement

DI1006 - Física II

EM1008 - Física II

Reconeixement

ED0906 - Fonaments Físics Aplicats a l'Edificació II (Física)

EM1008 - Física II

Reconeixement

EE1008 - Física II

EM1008 - Física II

Reconeixement

EI1007 - Física

EM1008 - Física II

Reconeixement

EQ1008 - Física II

EM1008 - Física II

Reconeixement

ET1008 - Física II

EM1008 - Física II

Reconeixement

MT1007 - Física

EM1008 - Física II

Reconeixement

N04 - Electricitat i Òptica

EM1008 - Física II

Reconeixement
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16