Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1026 - Teoria d'Estructures

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge plantejades en l'assignatura, s'utilitzaran les següents metodologies docents:

Lliçó magistral: s'aplicarà aquesta metodologia per a exposar els fonaments teòrics dels temes que conformen l'assignatura. El professor es recolzarà en presentacions multimèdia, que posarà a disposició de l'estudiantat amb la suficient antelació, i a la pissarra.

Resolució de problemes i exercicis: en cadascun dels temes, s'intercalarà amb les explicacions teòriques, la resolució de exemples senzills per part del professor, i es plantejaran altres exemples curts que resoldran els estudiants a l'aula. Es posaran en comú els resultats a classe i es debatran les conclusions i principals implicacions que s'extraguen de resolució.

Treball de laboratori: s'aplicarà aquesta metodologia durant les sessions d'ensenyaments pràctics (laboratori). Algunes sessions tindran lloc en el laboratori d'estructures, i altres a l'aula informàtica. En les sessions a l'aula informàtica l'alumnat utilitzarà programes informàtics per la resolució dels problemes proposats. En les sessions que es desenvolupen al laboratori, els alumnes hauran de completar tasques relacionades amb les mesures experimentals de forces, tensions, deformacions o desplaçaments a partir de muntatges senzills. En totes les sessions, els estudiants treballaran de manera autònoma amb l'assistència del professor, i hauran de lliurar un informe o memòria de la sessió de laboratori realitzada.