Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1018 - Electrònica

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge plantejades en l'assignatura, s'utilitzaran les següents metodologies docents:
 
Lliçó magistral: Aquesta metodologia es farà servir fonamentalment durant les classes teòric pràctiques. Mètode expositiu consistent en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professor, amb suport de tècniques multimèdia, dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.
 
Resolució d'exercicis i problemes: S'aplicarà aquesta metodologia en les classes pràctiques de problemes i exercicis i es farà servir com a complement a la lliçó magistral. L'alumne ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposta inicialment.
 
Treball de laboratori: Aquesta metodologia s'aplicarà fonamentalment en les classes pràctiques de laboratori. Mètode que consisteix en el desenvolupament per part dels alumnes d'un treball específic de laboratori cientificotecnològic sota la supervisió del professor. Aquest tipus de metodologia es distingeix per l'elevada autonomia amb què ha de treballar l'alumne.