Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament de l'assignatura s'estructura en quatre activitats formatives: ensenyaments teòriques, ensenyaments pràctics (problemes), ensenyaments pràctiques (laboratori), i treball personal. Aquestes activitats estan catalogades com presencials i no presencials, segons si estan pensades per ser realitzades en o fora de l'horari de classe, respectivament.
 
En els ensenyaments teòriques, s'emprarà la metodologia de lliçó magistral per a la presentació de conceptes i procediments fonamentals, així com resolució d'exercicis i problemes mitjançant plantejament de tasques pràctiques relacionades amb l'aplicació d'aquests conceptes fonamentals. Part d'aquests exercicis i problemes es realitzaran en horari no presencial. A més, per a la seva resolució, requeriran que l'alumnat busqui informació més enllà de la presentada a la lliçó magistral i els exercicis i problemes resolts, mitjançant recerques bibliogràfiques i altres fonts d'informació.
 
Els ensenyaments pràctics (problemes) se centraran en l'aplicació pràctica dels conceptes i procediments introduïts en les classes de teoria. Aquestes classes es dedicaran a la resolució d'exercicis i problemes plantejats en uns butlletins de problemes. Alguns d'aquests problemes es realitzaran, en horari presencial, en forma d'exàmens, orientats a avaluar la capacitat de l'alumnat per resoldre els tipus de problemes plantejats en aquestes classes. Aquests exàmens estaran indicats en la planificació de l'assignatura.
 
Finalment, els ensenyaments pràctiques (laboratori) tindran com a finalitat l'aplicació pràctica, mitjançant treball de laboratori, dels conceptes i procediments treballats en les sessions de teoria i problemes. El treball en aquestes classes serà avaluat en horari presencial.

En el cas que fos necessari realitzar ensenyament no presencial, s'incentivarà l'aprenentatge a través de l'Aula Virtual mitjançant diferents activitats que requereixin la comunicació entre professor i alumne a través de la connexió a la xarxa. A més, per ajudar els alumnes a adaptar-se i seguir els continguts, en l'assignatura s'oferiran vídeos de classes gravades pel professor, realització de les classes en viu mitjançant aplicacions de videoconferència de comunicació grupal, fòrums de discussió, i tutories virtuals. Pel que fa a el sistema d'avaluació, l'examen final així com els parcials, es realitzaran a través de l'aula virtual, seguint un protocol que serà comunicat anteriorment als alumnes. En el cas dels laboratoris, s'oferiran vídeos demostratius i de plantejaran preguntes sobre el seu contingut. Finalment, en el cas que els alumnes hagin de fer lliurament de memòries, el realitzaran a través de l'aula virtual o enviant un correu electrònic a professor.