Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1045 - Psicologia de l'Estrès i l'Adaptació

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució d'exercicis i problemes

40%

Criteris de superació

A) L'assignatura es compon de dos grans apartats: teòric i activitats pràctiques (problemes d'aula, problemes de laboratori, seminaris/tutories)

Nota màxima que es pot obtenir en l'apartat teòric: sis (6) punts.

Nota màxima que es pot obtenir en l'apartat d'activitats pràctiques: quatre (4) punts.

L'assignatura s'aprova sempre que, en les proves pertinents al cas, l'alumne obtinga una nota final igual o superior a cinc (5) punts, havent de complir-se els següents requisits:

Han d'obtenir-se, almenys, tres (3) punts en l'apartat teòric.

Han d'obtenir-se, almenys, dos (2) punts en l'apartat d'activitats pràctiques.

En funció del nombre d'alumnes, també cabrà la possibilitat de superar l'assignatura optant per l'alternativa d'un Treball Acadèmicament Dirigit, que consistirà a dissenyar una recerca i dur-la a terme al llarg del curs. Aquesta recerca representa la utilització dels continguts teòrics i pràctics adquirits en l'aula, i la materialització dels mateixos en un àmbit inclòs en el temari de l'assignatura. Aquest treball podrà ser realitzat en grups de fins a cinc (5) persones.

B) Es considera que l'alumne s'ha presentat en una convocatòria quan realitza l'examen escrit, o quan exposa el treball realitzat..