Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0909 - Història dels Països de Parla Anglesa (Història)

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG03 - Raonament crític

CG04 - Motivació per la qualitat

CG06 - Autonomia

CG09 - Habilitats en les relacions interpersonals

CG11 - Treball en equip

CG13 - Compromís ètic

CG14 - Adaptació a noves situacions

CG16 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de localitzar, manejar i sintetitzar informació bibliogràfica referida al contingut de l'assignatura.

Ser capaç d'elaborar treballs i habilitat d'exposar-los de forma narrativa.

Ser capaç d'analitzar textos i discursos històrics utilitzant apropiadament les tècniques d'anàlisi.

Familiaritzar-se amb l'evolució històrica interna i externa de l'anglès.

Familiaritzar-se amb l'estructura diacrònica general del passat.

Desenvolupar una consciència crítica de la relació entre els esdeveniments i processos actuals i el passat.