Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0906 - Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia a emprar se centra en l'estudiantat. Les sessions de classe són totes de caràcter pràctic i es duen a terme en aules informàtiques. Durant la classe, els estudiants i les estudiantes realitzen exercicis per parelles amb els quals treballen els continguts amb el suport de videotutorials i altres materials. També compten amb el suport del professorat. Durant el desenvolupament o en finalitzar cada pràctica (que pot durar diverses sessions de classe) cada parella d'alumnes realitza diversos lliuraments que podran ser avaluats per ells mateixos, pels seus companys o pel professor.

Així doncs, es du a terme una avaluació formativa contínua que serveix com a mecanisme d'aprenentatge i per a proporcionar informació a l'alumnat sobre el seu progrés en l'assignatura.

L'alumnat, fora de les hores lectives, també ha de realitzar un treball al llarg de l'assignatura, per al lliurament del qual s'establirà una sèrie de fites avaluables. Desenvolupa així l'aprenentatge autònom.