Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0945 - Gestió de Comptes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Presentacions orals i pòsters

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

Avaluació

Segona Convocatòria

Observacions

Activitat

d’avaluació

%s sobre la nota final

Recuperable/

No recuperable

% sobre la nota final

Descripció

Requisits

Examen escrit

50%

Recuperable

50%

Elaboració de dos treballs en els què, a través d'un document escrit, a manera de projecte final, es plasmaran els coneixements adquirits en la part teòrica (1) així com en la implementació dels mateixos (2).

Obligatòria.

Serà necessari obtindre una nota mínima de 5.

Resolució de casos

10%

Recuperable

 

 

10%

 

 

Anàlisi de casos pràctics reals i / o tasques relacionades amb l'assistència a Sessions i Seminaris professionals.

No obligatòria. Únicament mediarán les notes superiors a 5.

Presentació oral

20%

No recuperable

0%-

S'avaluarà de manera transversal en totes les presentacions i intervencions realitzades a l'aula.

Obligatòria.

Serà necessari obtindre una nota mínima de 5.

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Recuperable

20%

Anàlisi de l'actualitat més recent i les tendències de comunicació relacionades amb la Gestió de Comptes.

Obligatòria.

Serà necessari obtindre una nota mínima de 5.