Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0910 - Fonaments de Teoria de la Comunicació

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 

Classes teòriques: programa teòric.

Contrast en classe dels conceptes i continguts amb exemples elaborats pel professorat i l'alumnat.

Ús de mapes conceptuals i exemples d'Internet amb l'ús de les eines de l'aula virtual com glossari i wiki.

Sessió 1. Tema 1. La comunicació. Definició i concepte. Comunicació i cultura.

Sessió 2. Tema 1. La comunicació. El procés comunicatiu. Les interaccions comunicatives (cara-a-cara, mediàtica, quasimediàtica, segons J. B. Thompson, 1998).

Sessió 3. Tema 2. La comunicació mediàtica. Els mitjans de comunicació: definició. Els mitjans de comunicació i la modernitat. La institucionalització dels mitjans de comunicació.

Sessió 4. Tema 2. La comunicació mediàtica. Elements i processos de la interacció comunicativa mediàtica. L'acció dels mitjans en les societats modernes.

Sessió 5. Tema 3. Els efectes de la comunicació mediàtica. Definició. Efectes directes i indirectes. Classificació dels tipus d'efectes mediàtics.

Sessió 6. Tema 4. Usos i gratificacions. Estudi de la conducta mediàtica. Els motius d'exposició.

Sessió 7. Tema 5. El funcionalisme: la Mass Communication Research. El plantejament estructuralfuncionalista.

Sessió 8. Tema 5. El funcionalisme: la Mass Communication Research. Les funcions de les comunicacions de masses. Dels usos com a funcions a les funcions dels usos.

Sessió 9. Tema 6. La teoria crítica: l'Escola de Frankfurt. Fonaments teòrics. Les indústries culturals. La racionalitat i la reproductibilitat tècnica. Jürgen Habermas. La teoria de l'acció comunicativa.

Sessió 10. Tema 7. Estructuralisme i semiòtica de la comunicació. Fonaments teòrics. L'estructuralisme francès.

Sessió 11. Tema 8. Els estudis culturals. Fonaments teòrics. Ideologia, pràctiques socials i comunicació. La representació de la realitat social en les notícies. Consum televisiu i processos de recepció.

Sessió 12. Tema 9. Mitjans de comunicació en xarxa. Informacionalisme, convergència tecnològica, societat xarxa i xarxes socials, hipertext.

Classes pràctiques

Pràctica 1. (dues sessions) La comunicació. Analitzar en el vídeo documental de dos moments mediàtics d'informació d'actualitat, descriure i identificar tots els processos, actors i símbols implicats i comparar-los entre si. El procediment pot ser establir un debat en la primera sessió per a, entre tots i totes, establir quins són els elements a identificar i a valorar a través de la guia del professor. La següent sessió d'aquesta pràctica seria l'avaluada en la qual es treballa amb documents similars, i després l'alumnat realitza l'exercici escrit en el qual ha d'identificar els elements que els demane el professorat.

Pràctica 2. (dues sessions) La comunicació mediàtica. Es visionarà un documental sobre un tema d'actualitat de tema controvertit i l'alumnat l'analitzarà i ha de valorar els diferents tipus de mediacions vinculades als processos de comunicació analitzats.

Pràctica 3 . (dues sessions) Els efectes de la comunicació mediàtica. Es visionarà un documental sobre un tema d'actualitat de tema controvertit i l'alumne ho analitzarà valorant els diferents tipus d'efectes que podria generar en l'individu. En la segona part de la pràctica es visionará el documental sobre el contingut brossa i es farà un exercici per escrit amb les qüestions plantejades pel professorat.

Pràctica 4. (dues sessions) Usos i gratificacions. Es visionarà el documental sobre un tema d'actualitat i es desenvoluparà un debat sobre la descripció d'efectes d'exposició, implicació, realisme percebut i efecte de cultiu, així com les raons per les quals se li assignarien. En la segona part de pràctica, es visionaran fragments de diferents tipus de programes i l'alumnat realitzarà un exercici escrit en què ha de descriure els aspectes assenyalats pel professorat sobre el tema d'usos i gratificacions.

Pràctica 5. (dues sessions) El funcionalisme: la Mass Communication Research. Utilitzar el quadre de funcions i disfuncions de la comunicació social de Wright i aplicar exemples reals que serviran per a il·lustrar aquesta classificació.

Pràctica 6. (dues sessions) La teoria crítica: l'Escola de Frankfurt. Es visionarà un documental un tema d'actualitat relacionat i l'alumnat ha d'interpretar i explicar aquest des de les idees de la teoria crítica. En la segona part, els i les alumnes revisaran, contrastant les alternatives als mitjans tradicionals que ofereix l'entorn d'Internet, i valoraran les disrupcions que ofereixen aquestes al model d'explotació de les indústries culturals.