Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0951 - Periodisme i Literatura

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 27
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG10 - Creativitat.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG17 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

46 - Capacitat d'establir comparacions entre els gèneres periodístics i literaris en les llengües pròpies.

290 - Habilitat per a gestionar els recursos estilístics apropiats als gèneres periodístics d'opinió en català i en espanyol.

280 - Habilitat en la gestió de la creativitat lingüística en les llengües pròpies.

278 - Domini de tècniques per a produir textos argumentatius i narratius en català.

26 - Capacitat d'anàlisi de l'estil dels gèneres en l'àmbit del periodisme.

23 - Capacitat crítica respecte a l'ús dels recursos d'expressivitat en el discurs periodístic.