SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

Personalitza els horaris

 • El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.
 • TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0905 - Recursos Territorials Turístics

  Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0908 - Introducció a l'Anglès per a Turisme (Idioma Modern)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0909 - Patrimoni Cultural (Art)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0910 - Informàtica

  Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

  Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

  Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 52 98
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0915 - Sociologia de l'Oci i del Turisme

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0916 - Art Espanyol i Recursos Turístics

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0917 - Comptabilitat de Gestió

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0918 - Anglès per a Turisme

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0919 - Màrqueting Operatiu

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 52 98
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0922 - Investigació de Mercats

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 52 98
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0924 - Règim Jurídic del Turisme

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 50 100
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0925 - Segon Idioma per a Turisme I (Alemany)

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0926 - Segon Idioma per a Turisme I (Francès)

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0927 - Dret del Treball

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0928 - Estructura de Mercats Turístics

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0929 - Geografia del Turisme a Espanya

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0931 - Segon Idioma per a Turisme II (Alemany)

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0932 - Segon Idioma per a Turisme II (Francès)

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0935 - Art Valencià i Recursos Turístics

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0936 - Activitat Turística i Medi Ambient

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0937 - Dinamització Turística i Canvi Social

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 52 98
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0940 - Direcció de Vendes i Atenció al Client

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 52 98
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0941 - Anàlisi Financera

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0942 - Dret de les Societats

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 50 100
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0943 - Pràctiques Externes

  Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

  18 425 25
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  TU0944 - Treball de Final de Grau

  Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

  12 90 210
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16