Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

100%

Criteris de superació

Als estudiants se'ls demana un treball final escrit (és a dir, un projecte, estat de la qüestió, etc.). Per a aprovar l'assignatura, els estudiants hauran d'obtenir almenys el 50% de la nota en el treball (s)/projecte final escrit.

Si un estudiant lliura el treball/projecte dins del termini establert, se’l  considerarà Presentat. Si no es així, es considerarà No presentat.

INFORMACIÓ IMPORTANT

·      La Tasca de l'aula virtual estarà oberta un període abans del termini final de lliurament. Cal pujar el treball en la Tasca de l'aula virtual I entregar també una còpia en paper. No s'acceptaran treballs entregats fora de termini.

·      Es prega utilitzar l'estil APA o similar en els treballs.

·      Es recomana no fer un ús excessiu de cites. Intenteu resumir les idees que llegiu amb les vostres pròpies paraules en la mesura que siga possible (evidentment, REFERENCIANT LES FONTS).

·      No es permet copiar. Feu un ús correcte de les referències. No es tolerarà el plagi. TREBALL COPIAT = SUSPÉS.