SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE6 - Implementar les tècniques de gestió de recursos humans i interpretar la seua relació amb la salut psicosocial i el desenvolupament personal i de grups en les organitzacions.

Resultats d'aprenentatge

Crear diferentes protocolos y técnicas de actuación en la gestión de RRHH.

Juzgar la eficacia de los resultados en la gestión de RRHH.

Valorar el uso diferencial de las técnicas de gestión de RRHH.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16