SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

45%

Asistencia y participación

30%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

25%

Criteris de superació

1. Assistència i participació en les classes: 10 h (fins a un 25% + 5% per entrega de pràctiques). Control d'assistència per mitjà de firmes al començament de la classe; La nota per este concepte serà proporcional al grau d'assistència.

2. Realització i entrega de les pràctiques individuals (45 %).

3. Control de lectures obligatòries (25%) Els alumnes respondran a sis preguntes, relacionades amb altres tantes lectures. Per a això, hauran de triar un article de cada tema.  Per al control de lectures, els alumnes podran disposar dels textos en classe.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16