SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

13 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

C4 - Capacidad de aplicar la electroquímica y la termodinámica de disoluciones y cambios de fase a los procesos industriales.

Resultats d'aprenentatge

Relacionar y explicar los sistemas electroquímicos y las reacciones electródicas de especial interés.

Saber explicar la naturaleza de las disoluciones de electrolitos y de la interfase electrificada.

Saber explicar los procesos de conversión electroquímica de la energía y el fenómeno de la corrosión.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16