SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP416 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Llengua i la Literatura i Ensenyament de l'Anglès

Anual

Sistema d'avaluació

Prova teòrica

50%

Prova pràctica

50%

Criteris de superació

a) L'estudiantat ha d'obtenir un 5 per a aprovar.

b) Avaluació mitjançant l'assistència a classe i la participació junt amb una presentació final: l'estudiantat ha d'aprovar totes les parts.

Aquest és un Màster presencial. És per això que l'assistència a classe és obligatòria. Com que el disseny de l'ensenyament d'aquest mòdul fa necessària la presencialitat, la no assistència a classe pot resultar en un suspens en l'assignatura.

Com a futurs professors d’anglés, el vostre domini de la llengua anglesa és essencial ja que sou el major referent per als vostres estudiants. És per això que el nivell d’anglés utilitzat en la presentació oral i en els treballs escrits condicionarà la vostra nota final. De fet, si l’anglés utilitzat en la presentació oral i en els treballs escrits conté errades fonètiques, sintàctiques, gramaticals u ortogràfiques, etc…que acaben afectant e interferint en la comprensió del missatge que es preten vehicular, suspendreu l’assignatura.


Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16