Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1818 - Protecció de Cultius

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CCR03 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de producció, de protecció i d’explotació.

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG14 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

CG14 - Conéixer el raonament crític en abordar problemes de protecció de cultius.

CG04 - Ser capaç de llegir i comprendre textos cientificotècnics sobre protecció de cultius en anglès.

CCR03 - Reconéixer els principals agents perjudicials per als cultius, així com els seus enemics naturals.

CCR03 - Entendre les relacions entre la densitat dels agents perjudicials, els seus enemics naturals i el mig, amb el dany i les pèrdues econòmiques per al cultiu, i la seua aplicació a la presa de decisions relatives a la gestió de plagues, malalties i males herbes.

CCR03 - Entendre com es poden estimar les poblacions dels principals agents perjudicials per als cultius així com els seus enemics naturals.

CCR03 - Conéixer els diferents mètodes de control de plagues, malalties i males herbes dels cultius, comparar-los entre si i decidir la conveniència de les distintes alternatives.