SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EE1035 - Instrumentació, Mesurament i Tractament del Senyal

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CC05 - Coneixements dels fonaments de l’electrònica.

CEE08 - Coneixement dels principis de la regulació automàtica i la seua aplicació a l’automatització industrial.

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CC05 - Conèixer els mètodes d’aïllament i eliminació del soroll electrònic i electromagnètic.

CC05 - Ser capaç de dissenyar sistemes senzills de tractament analògic de senyals.

CEE08 - Ser capaç de descriure el funcionament dels sensors i transmissors més habituals en la indústria, i de seleccionar el sensor i el transmissor més adequat per a cada aplicació.

CEE08 - Ser capaç de dissenyar sistemes senzills de tractament digital de senyals.

CEE08 - Ser capaç de seleccionar i dissenyar el sistema d’adquisició més adequat per a cada aplicació.

CG06 - Ser capaç de resoldre els problemes teòrics i pràctics experimentals associats amb el mesurament i tractament de senyals.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16