SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MT1049 - Càlcul Numèric Avançat

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Criteris de superació

  • Fins a un 70% de la nota final: un examen escrit, el qual constarà de resolució de qüestions i problemes.
  • Fins a un 30% de la nota final: realització i entrega d'exercicis i problemes en els seminaris. Es pot exigir l'exposició oral del procés de resolució de problemes per a  l'estudiantat.
  • La nota mínima que s'exigeix ​​per a superar l'assignatura és una puntuació global de 5.
  • Perquè un estudiant o estudianta es considere com a presentat en l'assignatura ha d'haver realitzat l'examen.
  • En la segona convocatòria es conservarà la qualificació obtinguda en l'apartat de realització i entrega d'exercicis i problemes dels seminaris  (30% del total). El 70% restant s'obtindrà mitjançant la realització d'un examen escrit.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16