SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MT1046 - Sistemes d'Informació Integrats

Curs 4 - Semestre 2

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

EI1030 - Anàlisi de Sistemes d'Informació

MT1046 - Sistemes d'Informació Integrats

Reconeixement

EI1032 - Anàlisi de Programari

MT1046 - Sistemes d'Informació Integrats

Reconeixement

IG32 - Aplicacions per a la Gestió

MT1046 - Sistemes d'Informació Integrats

Reconeixement

II79 - Integració i Gestió de Sistemes d'Informació

MT1046 - Sistemes d'Informació Integrats

Reconeixement
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16