Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Curs 1 - Anual

Temari

Temari

L'assignatura es compon de: teoria (en castellà i valencià), problemes (en valencià) i seminari (en anglès).

TEORIA

Bloc 1: Teoria sociològica

Tema 1. 1 La Sociologia com a ciència.

Tema 1. 2 La Sociologia i la Victimologia.

Tema 2 Fases. Sociologia de la delinqüència.

Tema 3. 1 Teoria i recerca en Sociologia.

Tema 3. 2 Interacció i acció social.

Tema 3. 3 Introducció a la recerca.

Tema 4. L'estructura social.

Tema 5. 1 El procés de socialització.

Tema 5. 2 Cultura i socialització.

Tema 6. 1 La desigualtat.

Tema 6. 2 Desigualtat social.

Tema 6. 3 Desviació i delicte.

Tema 7 Gènere, família i sexualitat.

Tema 8 La població, ecologia i medi ambient.

Tema 9. 1 Canvi i conflicte social. El comunitarisme.

Tema 9.2 Models.

Tema 10. La vulnerabilitat.

Tema 11. Apropant-nos cap a un nou model de societat: El nou paradigma ecològic.

 

Bloc 2: Mètodes i tècniques de recerca social

Tema 12 La Sociologia com a ciència.

Tema 13 Perspectiva sociològica de la Criminologia

Tema 14 Teoria i recerca en Sociologia. Introducció a la recerca.

Tema 15 Perspectives metodològiques.

Tema 16 Disseny d'un projecte de recerca criminològica.

Tema 17 Perspectiva de gènere en la recerca criminològica.

Tema 18: Tècniques quantitatives: l'enquesta.

Tema 19: Tècniques qualitatives: l'entrevista oberta i el grup de discussió.

Tema 20: Els informes criminològics: estructura, anàlisi i perspectives.

SEMINARI

- Functionalism and conflict theory

- Social stratification

- Sociological theories of deviance

 

PROBLEMES

- Coeficient de Gini i altres indicadors de desigualtat social

- Desigualtat i mercat de treball: gènere i edat

- Delictes: taxes comparades per gènere i edat

- Delictes: taxes comparades per comunitats autònomes

- Delictes: taxes internacionals comparades