Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1033 - Gestió de Canals de Distribució

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

La metodologia docent a desenvolupar a l'hora d'impartir aquesta assignatura no serà altra que la que contribueixi de manera eficaç al desenvolupament dels objectius proposats . El plantejament bàsic de l'aspecte didàctic del programa es basa en una participació activa dels alumnes en les classes impartides pel professor , basant-se en els avantatges de l'aprenentatge cooperatiu .
 
L'assignatura consta d'un total de 6 crèdits ECTS ( 150 hores ), repartits en 40 hores que corresponen a l'assistència a classes teòriques ( forma didàctica expositiva ) i 15 hores a l'assistència de classes pràctiques ( forma didàctica participativa ) . La resta es destinen a treball de l'alumne fora de l'aula tant pel que fa al treball autònom ( 55 hores ) , supervisat mitjançant sistema tutorial ( 2 hores ) com a l'estudi independent ( 35 hores ) ia la realització de proves escrites i / o orals ( 3 hores ) .
 
SESSIONS TEÒRIQUES ( 40 hores ) . El professor detallarà els objectius de la sessió i explicarà el contingut bàsic del tema . Es valorarà l'aportació d'exemples i qüestions per part dels alumnes . La sessió es tancarà amb un recull del que s'ha vist i la resolució dels dubtes suscitats . En l'AULA VIRTUAL hi ha el fitxer bàsic de transparències de l'assignatura, que servirà d'esquelet per a la preparació de les classes per part dels alumnes .
 
SESSIONS PRÀCTIQUES ( 15 hores ) : L'enfocament de les classes pràctiques es basarà en el treball cooperatiu i en l'aprenentatge basat en projectes . A les classes pràctiques es realitzarà la resolució de dos casos i l'elaboració d'un projecte , que s'exposarà al final del semestre . En el cronograma de l'assignatura ( a l'aula virtual ) s'indicaran els dies i activitats corresponents. S'impartirà en aula d'informàtica. 
 
TUTORIES ( 2 ​​hores ) : Complementen les classes presencials aplicades . Les tutories tenen com a objectiu la guia i avaluació de les tasques relacionades amb els projectes d'investigació . Es realitzaran a l'aula ( vegeu cronograma a l'Aula virtual).
 
TREBALL PERSONAL ( 55 hores ) : Inclou les hores de treball individual de l'alumne destinades a la preparació d'activitats en equip : el temps dedicat a la recerca d'informació , a l'elaboració ia la preparació de l'exposició dels projectes de recerca.
 
PREPARACIÓ D'EXÀMENS ( 35 hores ) : comprendran les hores dedicades a l'estudi de la teoria .
 
AVALUACIÓ ( 3 hores ) : temps dedicat a la realització de l'examen .