SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

RL0929 - Direcció i Gestió de Recursos Humans II

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CED-03 Organització i direcció d'empreses. Capacitat per a comprendre la diversitat de funcions empresarials i organitzatives, així com de les especials característiques del treball directiu.

CED-03 Organització i direcció d'empreses. Capacitat per a comprendre la diversitat de funcions empresarials i organitzatives, així com de les especials característiques del treball directiu.

CEP-06 Capacitat per a participar en l'elaboració i disseny d'estratègies organitzatives i desenvolupar l'estratègia de recursos humans de l'organització.

CEP-07 Capacitat per a aplicar tècniques i prendre decisions en matèria de gestió de recursos humans (política retributiva, de selecció...).

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Capacitat d'organització i planificació.

Presa de decisions.

Resultats d'aprenentatge

Capacitat per a avaluar, elaborar informes i proposar alternatives en la política de recursos humans.

Capacitat per a l’ús i interpretació de la informació sobre recursos humans en les organitzacions

Capacitat per a selecció i aplicar les tècniques d’investigació social en matèria de Recursos Humans.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16