Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Tutories

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Usar eines matemàtiques de nivell avançat en l'àmbit del càlcul científic i la simulació numèrica.

CE07 - Reconèixer i usar el programari científic apropiat per a la resolució d'un problema matemàtic.

CG05 - Buscar i utilitzar bibliografia, bases de dades i recursos documentals físics i/o electrònics generals i específics de les matemàtiques computacionals.

Resultats d'aprenentatge

NRA12 - Utilizar software científico específico que permita explotar las técnicas de resolución de ecuaciones diferenciales en derivas parciales.

NRA11 - Saber utilizar las técnicas habituales del análisis numérico de problemas gobernados por ecuaciones en derivadas parciales, incluyendo el método de las diferencias finitas y el método de elementos finitos.