Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Bloc temàtic 1: INTRODUCCIÓ: LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA I EL SISTEMA FINANCER.

1. Contribució del sistema financer al desenrotllament

2. Aspectes claus de la incorporació de la RSC al Sistema financer.

3. Institucions financeres Socialment Responsables: característiques.

4. Àrees de negoci amb major potencial d'impacte de la RSC.
 


Bloc temàtic 2: INVERSIONS SOCIALMENT RESPONSABLES.

1. Origen, significat i justificació de l'ISR

2. Estratègies i ferramentes per a la inversió amb criteris ISR (filtre ètic, diàleg, activisme, inversió en la comunitat)

3. Instruments i institucions en el mercat ISR (tipus de productes, agències de qualificació social, índexs RSC)

4. Mercat mundial de la ISR

5. Valoració, rating i performance financer i social de la ISR


Bloc temàtic 3: EL FINANÇAMENT AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

1. Anàlisi creditícia i risc d'insostenibilitat

2. Finançament de grans projectes d'inversió. Principis d'Equador

3. Finançament al detall: El cas de les microfinances

4. La banca ètica, social i mediambiental.