Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRO002 - Direcció Estratègica: Implantació en Contextos Específics / Strategic Management: Implementation in specific contextos

Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 100
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 12,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E16 - Ser capaç d'explicar propostes d'assessorament a les organitzacions per a millorar el seu funcionament i resultats.

E3 - Ser capaç d'establir mètodes i procediments de treball nous per a la implantació d'estratègies innovadores i globals.

Resultats d'aprenentatge

Diseñar y aplicar herramientas para dirigir efectivamente los procesos de implantación de la estrategia

Diseñar decisiones estratégicas que sean efectivas para el compromiso de todos los stakeholders implicados en los procesos de implantación de la estrategia

Desarrollar en la organización habilidades requeridas para la implantación efectiva de la estrategia

Coordinar las expectativas y percepciones del conjunto de stakeholders implicados en los procesos de implantación de la estrategia

Aplicar métodos alternativos para la implantación de la estrategia