Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SBK008 - Conceptes Teòrics Aplicats a la Investigació en Traducció Audiovisual

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Trabajo individual

80%

Participación activa en las sesiones

20%

Criteris de superació

Perquè l'estudiantat es considere presentat ha d'haver lliurat totes les tasques de l'assignatura i obtenir un mínim de 5 en cada una de les tasques. La nota final de l'assignatura es calcula amb la mitjana aritmètica dels tres blocs del temari. Per a cada bloc, el professorat comunicarà a l'estudiantat les tasques que contribueixen a la nota final. Aquestes tasques són dels tipus següent, entre d'altres:

- Participació en el fòrum (participació activa, tant des d'un punt de vista qualitatiu -qualitat de les intervencions- com quantitatiu - nombre de registres d'entrada al fòrum)

- Ressenyes crítiques;

- Ressenyes transversals (un mateix concepte o diversos tractats per diferents autors) amb cites de cada autor;

- Comentaris crítics de les lectures obligatòries;

- Estudis de cas;

- Elaboració de glossaris.

Si no es lliura alguna de les tasques, la qualificació és de "no presentat". Si s'obté una nota inferior a 5 en alguna de les tasques, la qualificació és de "suspés".

L'assignatura es pot recuperar en segona convocatòria lliurant les activitats avaluables de cada un dels tres blocs en les mateixes condicions que en la primera convocatòria.