Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

13 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 105
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG03 - Resolver problemas a través de una aplicación de los medios de la transformación pacífica de conflictos

CG04 - Evaluar procesos de transformación pacífica de los conflictos

CG07 - Interactuar con los compañeros a través de las actividades realizadas en relación con los estudios de paz, conflictos y desarrollo

CG08 - Reconocer la diversidad y la interculturalidad gracias al contacto continuo con estudiantado y profesorado procedente de múltiples culturas

CG12 - Seleccionar estrategias para transformar conflictos por medios pacíficos

CG14 - Identificar rasgos culturales desde una perspectiva intercultural

E05 - Promover el diálogo de forma abierta e inclusiva teniendo en cuenta los presupuestos de los estudios de paz, conflictos y desarrollo

E08 - Contrastar las diferentes perspectivas historiográficas en el marco de los estudios de paz, conflictos y desarrollo sobre momentos de paz y situaciones de conflicto en diversos periodos y contextos

E13 - Utilizar de modo claro y sin ambigüedades la terminología propia en el ámbito interdisciplinar de los estudios de paz, conflictos y desarrollo

E15 - Valorar los contenidos propios de los estudios de paz, conflictos y desarrollo en un contexto intercultural e internacional

E16 - Producir una reflexión crítica y profunda sobre la violencia, la injusticia, la desigualdad, el desarrollo y la paz en diversos contextos y tiempos

Resultats d'aprenentatge

- 4.9. Entrenar en actituds filosòfiques, ètiques personals i professionals que faciliten el diàleg intercultural des del coneixement i la interpel·lació de les diverses cultures i creences.

- 4.8 Entrenar en l'anàlisi del funcionament dels organismes internacionals mitjançant exercicis de simulació com l'ONU i les seves agències, ONGs, ONGDs, aprofitant les capacitats de molts dels estudiants que treballen, o han treballat, en institucions d'aquest tipus.

- 4.5 Practicar, aprofitant la diversitat de gènere i el context intercultural de la procedència dels propis estudiants, capacitats de convivència i intercomunicació entre les diferents creences i cultures, i la reconstrucció col•lectiva dels mínims ètics compartits.

- 4.11. Exercitar en la comunicació plurilingüe, donada la procedència multilingüe dels estudiants participants amb especial èmfasi en l'anglès, espanyol i valencià que són les llengües vehiculessis del programa en la Universitat Jaume I.

- 3.7 Desenvolupar habilitats de comunicació des de les bases de la cultura de la pau i la interculturalitat tant en l'àmbit interpersonal com en el dels discursos públics.

- 3.6 Capacitar en habilitats per a l'establiment del diàleg intercultural i interreligiós.

- 2.8 Estudiar les diferents tendències conceptuals de tècniques de comunicació interpersonal i intercultural, des de les formes més humanes fins a les més mediatitzades.

- 2.1 Conèixer i diferenciar les principals escoles internacionals d'estudis i investigació per a la pau (Peace Research) des d'una perspectiva històrica i sistemàtica.