Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

TEMARI DE TEORÍA

BLOC TEMÀTIC I: LA INTEGRACIÓ I EL MODELAT D’EMPRESA

Tema I.1: Introducció: la integració i el modelat d'empresa.

Tema I.2: El modelat funcional: models de referència CIM

Tema I.3: El modelat d’informació.

BLOC TEMÀTIC II: EL DESENVOLUPAMENT INTEGRAT DE PRODUCTE I PROCÉS

Tema II.1: La gestió del cicle de vida del producte (PLM) i el desenvolupament integrat de nous productes.

Tema II.2: El disseny assitit per ordinador (CAD) i la interoperabilitat amb altres aplicacions CAx.

Tema II.3:, El disseny de  toleràncies.

Tema II.4: La planificació de processos i la programació de màquines CNC assistida per ordinador (CAPP / CAM) i la interoperabilitat amb els sistemes de fabricació.

Tema II.5: El disseny per a la fabricació i l'assemblatge (DFMA) i l'anàlisis dels modes de fallo i els seus efectes (FMEA).

BLOQUE TEMÁTICO III: EL CONTROL DEL SISTEMES DE FABRICACIÓ

Tema III.1: El control dels sistemes de fabricació: introducció, estat actual i reptes.

Tema III.2: Els sistemes d’execució de la fabricació (MES): funcions bàsiques i la integració amb altres sistemes de control.

TEMARI DE PRÀCTIQUES DE LABORATORI

En les 5 sessions de laboratori es realitzaran 3 mòduls pràctics, dedicats a:

1.- El modelat de dades de producte-procés-recursos, utilitzant un software de modelat UML

2.- El modelat, acotat i anàlisi de toleràncies, utilitzant un software CAD/CAT.

2.- La programació assistida CNC, utilitzant el software CAM.