Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 185
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Formular les metes i objectius de la funció a realitzar, a partir dels principals conceptes i models teòrics, de les demandes i recursos dels sistemes professionals i familiars.

CE03 - Analitzar críticament els principis i garanties del sistema judicial espanyol per a la seua aplicació pràctica en els processos civil i penal.

CE04 - Administrar instruments de detecció, diagnòstic, avaluació i peritatge per a l'anàlisi dels factors de risc i de protecció dels contextos familiars i de les necessitats i recursos dels seus membres.

CE05 - Utilitzar productes i serveis, tècniques i recursos, adequats per a la intervenció i la mediació familiar i comunitària.

CE06 - Discriminar bones pràctiques que ajuden a sistematitzar la seua pràctica professional en un moviment de millora contínua i de col·laboració amb els usuaris i altres professionals.

CE07 - Decidir actuacions i programes de prevenció, protecció, intervenció, i mediació que milloren les condicions de vida d'individus, famílies i grups.

CE08 - Valorar la diversitat familiar i cultural dels usuaris dels serveis d'intervenció i mediació familiar.

CE09 - Avaluar programes d'intervenció i mediació familiar, que contribuïsca a generar coneixements, tècniques, productes i serveis.

CG01 - Definir la actuación profesional en el ámbito de la familia como la creación de contextos de ayuda, en el que las relaciones se caracterizan por mostrar competencia profesional, comunicación, confianza, respeto, equidad y compromiso.

CG02 - Treballar en equip i fer aportacions significatives en el treball d'equips interdisciplinaris en l'àmbit propi de la intervenció i la mediació familiar.

CG03 - Comunicar eficaçment les pràctiques professionals i d'investigació i els seus resultats (divulgar, informar, sensibilitzar els actors socials i els usuaris, assessorar i supervisar altres professionals, i promoure canvis socials).

CE02 -Interpretar adequadament el context social i les seues conseqüències sobre els individus i les famílies.

Resultats d'aprenentatge

Promoure l'ús de les tècniques d'intervenció i investigació, així com la reflexió al voltant d’aquestes i les seues implicacions ètiques.

Potenciar la integració teoricopràctica (coneixements adquirits i la seua aplicabilitat a través de la investigació o la intervenció).

Interpretar els resultats obtinguts per a millorar i potenciar la intervenció psicosocial aplicada a l'àmbit de la intervenció i mediació familiar.

Fomentar la capacitat de sistematització de coneixements i estructuració d’aquests dins d'un projecte, així com la seua transmissió i valoració.

Desenvolupar una perspectiva crítica en l'ús i comprensió de procediments, programes o investigacions sobre processos psicosocials en l'àmbit de la intervenció psicosocial.

Desenvolupar la capacitat de dissenyar projectes innovadors, tant orientats a la intervenció com a la investigació.

Conèixer els canals de comunicació professional i científica: estructures de textos d'acord amb la seua finalitat i reunions i esdeveniments de treball i de comunicació.