Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

a) Menor en protecció:

- Conceptes bàsics: interès del menor, risc i desemparament. Marque legislatiu.

- Models d'intervenció davant risc familiar.

- Els sistemes de protecció familiar: suport familiar, acolliment residencial, acolliment familiar i adopció.

- Procediment d'actuació en els casos de desprotecció infantil:

- Detecció, valoració i intervenció davant situacions de desprotecció infantil. Presa de decisions i mesures de protecció a adoptar en funció del pronòstic.

- Planificació del cas. Disseny del Pla d'intervenció familiar i el Pla de protecció de menors.

b) Menor infractor:

- El sistema de Justícia Juvenil a Espanya. Anàlisi de la legislació.

- Els equips tècnics dels jutjats i fiscalies de menors. Composició i funcions.

- Els informes tècnics. L'informe inicial, el model individualitzat d'intervenció, el programa individualitzat d'execució de mesura, els informes de seguiment.

- Les solucions extrajudicials previstes en la Llei Orgànica de Responsabilitat Penal del Menor. La conciliació i la reparació.