Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Resolució d'exercicis i problemes

80%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

A) Cada mòdul serà avaluat de la següent manera:

Resolució de la tasca proposada: 80% de la nota final.

Participació en els fòrums corresponents a cada mòdul: 20% de la nota final.

Serà necessari obtenir un mínim de 5 punts en cada mòdul per a poder traure la mitjana de les tasques.

S'avaluarà la qualitat de la contribució dels alumnes, ja siga:
- en forma de resposta o respostes a una o varies preguntes específiques plantejades pel professor, o
- en forma de comentari per:
matisar allò expressat en aportacions anteriors, introduir nous conceptes, aportar punts de vista diferents, argumentar discrepàncies, extraure conclusions, aconsellar bibliografia o fonts d'especial interès, etc.

La participació al fòrum no quedará supeditata únicament a que el professor plantege una pregunta, sinó que es valorarà la iniciativa dels estudiants.

Amb les qualificacions de cada mòdul s'extreurà la mitjana, que constituirà la nota final de l'assignatura.

B) L'estudiant haurà de lliurar totes les tasques per a considerar-se presentat.

C) No s'acceptaran entregues fora de termini o per correu electrònic.