Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Principis de l'Aprenentatge Automàtic:
- generalització, sobreaprenentatge (overfitting), màxima versemblança, corbes d'aprenentatge, optimització (SGD), regularització, avaluació de l'aprenentatge, etc.
 
Regressió
- regressió lineal
- regressió logística
 
Anàlisi Discriminant
- Generalització del model lineal
- Geometria del discriminant lineal
- Màquines de Vectors Suporte (Support Vector Machines)
 
Xarxes Neuronals
- Perceptrón
- Xarxes amb alimentació cap a davant
- Backpropagation (aprenentatge)
- Mètodes d'actualització de pesos
 
Xarxes Neuronals Convolucionals (aprenentatge profund)
- Fonaments: motivación, tensor, operació de convolución, arquitectura, parámetros, hiperparámetros, etc.
- Funcions d'activació,
- Funcions de cost
- Algorismes d'aprenentatge
- Regularització
- Ajuste de hiperparámetros