Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

Per a aprovar la assignatura cal obtenir 5 o méss punts sobre 10 en el en la mitjana de totes les activitats avaluades, en les que caldrà obtenir un mínim d'un 4 sobre 10.

Constará com a presentat en una convocatòria l'estudiant que se presente a alguna prova presencial o entregue al menys la meitat de les activitats avaluades.

En la segona convocatòria es podran realitzar les proves presencials, no les entregues pròpies de l'avaluació contínua.