Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Realización y defensa de una memoria

60%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Participación activa en sesiones académicas

10%

Criteris de superació

 

Per superar l'assignatura, s'ha d'assolir com a mínim 5 punts sobre 10 en la suma dels tres tipus de proves de l'apartat 10.1.
 
L'estudiant es considerarà presentat a una convocatòria si porta a terme la defensa de la memòria prevista en l'apartat 10.1.